Derfor ble Nittedal og Åsa vraket som trasé for ny vei og bane til Ringerike

Fellesprosjektet har brukt plass på å forklare hvorfor en del løsninger ikke ble valgt i forbindelse med byggingen av Ringeriksbanen og E16.