Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har i tiden 2014–2019 forvaltet den statlige støtteordningen for bredbåndsutbygging i områder der det ikke kommersielt grunnlag for slik utbygging. Hensikten med midlene er at de blir omgjort til bredbånd så raskt som mulig etter tildeling.

På Hadeland pågår det for tiden en konflikt. I desember startet Viken fiber salg av fiber i Vestbygda på Harestua. Før jul oppsøkte de også husstander i Røykenvik, Tingelstad og Råstad i Lunner. Alle disse områdene inngår i hadelandskommunenes prosjekt med utbygging av bredbånd til flere tusen husstander. I slutten av november signerte kommunene kontrakt med Telenor. Viken fiber hadde også levert tilbud, men tapte konkurransen.

Følgelig har Telenor reagert på Viken fibers framstøt. Viken fiber avviser på sin side anklager om at det de gjør bryter med god forretningsskikk, og viser til at de benytter seg av eksisterende infrastruktur de har i disse områdene.

LES OGSÅ: Skjalg samlet underskrifter for bredbånd på Harestua. Nå frykter han salgskrigen skal ødelegge

Kan ikke nekte noen

Nkom er kun gjort kjent med konflikten på Hadeland gjennom oppslag i avisen Hadeland, og de kan heller ikke gripe inn i en slik konflikt.

– Vi kan ikke nekte andre aktører i å etablere konkurrerende infrastruktur i områder der det allerede er gitt tilsagn om midler fra bredbåndsstøtteordningen. Den generelle etableringsfriheten gjelder også for disse områdene, sier seksjonssjef for nett og tjenester i Nkom, Camilla Broch Pedersen.

Hun synes også det er verdt å nevne at nett som bygges ut med offentlige midler skal tilby tredjepartstilgang.

– Andre aktører kan altså tilby sine tjenester på disse nettene etter avtale med utbyggeren, påpeker Broch Pedersen.

LES OGSÅ: Bredbåndskrigen på Hadeland pågår fortsatt – gjør opp status på nyåret

Kan kalle inn til dialog

Seksjonssjefen gjentar at de ikke har myndighet eller mulighet til å be en annen aktør, som Viken fiber i dette tilfellet, om å holde seg unna. Nettopp fordi en tildeling av statlig støtte ikke gir deg monopol på å bygge ut i området det er gitt støtte for.

Hun forteller imidlertid at de har blitt informert om liknende konflikter i andre områder tidligere. I disse tilfellene har de oppfordret til dialog mellom utbyggerne og kommunen og fylkeskommunen fra og med 2018.

– Vi i Nkom kan også kalle partene inn til dialog, dersom vi mener det er hensiktsmessig, sier hun.

LES OGSÅ: Kundene jubler mens bredbånd-utbyggerne kriger og dumper prisene

Tidslinje i bredbåndsaken

September 2017: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet bevilger 15,28 millioner kroner til utbygging av bredbånd i totalt 16 områder i alle tre hadelandskommunene.

November 2018: Konkurransen om å få bygge ut blir lagt ut på anbud. Fristen var i midten av januar. Telenor, Fiber1 (nå Viken fiber) og Breiband var klare med tilbud, da konkurransen ble trukket fordi Telenor hadde solgt kommersielt i Gullerud/Bleiken i Gran kommune, Grindvoll i Lunner kommune og Olum i Jevnaker kommune.

Juni 2019: Adresselisten i anbudet justeres (adresser det har vært solgt på tas ut). Ny frist for å komme med anbud, men ingen meldte seg.

August 2019: Ny konkurranse lyst ut, med frist 30. august. Telenor og Viken fiber leverte tilbud.

November 2019: Kontrakt om utbygging av 2387 adresser undertegnet med Telenor.