Gå til sidens hovedinnhold

Noen tanker rundt sykehjem og omsorgsboliger

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg har i lang tid prøvd å finne ut hva som gir Gran kommune best løsning på de utfordringer vi har innen helse og omsorg. Dessverre har jeg ikke fått kvalitetssikret alle mine tanker om dette, men med tanke på all støyen som er blitt etter kommunestyremøtet 17. desember ønsker jeg å si litt om mine tanker før alt blir låst og endelig vedtatt. Bakgrunnen for mine forslag er at jeg ser for meg at de beboerne som kommer på sykehjem er mer pasienter og ikke så mobile at de klarer å gå til kjøpesenter etc., men at de som første prioritering trenger store, fine rom (helst med veranda) og god pleie.

LES OGSÅ: Sykehjemssaken – hvorfor har ikke dette vært innvendt tidligere? Noen må ha sovet i timen!

Omsorgsboligene er mer for dem som er litt mer rørlige av seg og som gjerne kan gå en tur til sentrum hvis veien er enkel.

Første punkt er å ha nok sykehjemsplasser til dem som trenger det og i lang tid framover. På dette punktet har jeg kommet fram til at det beste hadde vært å bygge et ekstra, nytt bygg på Marka med sykehjemsplasser. Da ville man ha samlet all kompetanse på dette området på ett sted og flyttingen av demens-pasienter som må over i en annen bygning, kan kjenne seg igjen på uteområdene. Jeg mener også at mye transport og tid, kunne vært effektivisert ved at man legger barrierevaskeriet i det nye bygget og at hovedkjøkkenet kan være på ett sted. Jeg håper også at man kan ha solcellepanel på taket slik at man lager egen strøm.

Les også

Vil politikerne spare 135 millioner kroner?

Annet punkt er omsorgsboliger. På Sagatangen mener jeg man burde bygge omsorgsboliger for personer som er så spreke at de kan gå til Gran sentrum. Jeg har bl.a. vært i kontakt med noe som heter Signaturhagen og som bygger livsløpsleiligheter forskjellige steder i Norge (og i utlandet). De syntes mitt forslag/ spørsmål om de kunne bygge dette med hensyn til at de også kan være omsorgsboliger var interessant. De hadde ikke erfaring med dette, men ville gjerne ha et møte med oss for å diskutere det nærmere.

Les også

Gode helsetjenester nær folk

Jeg vil herved invitere alle partiene i Gran til å bli med på et møte med dem for å se om dette kan være en løsning på våre ønsker og behov. Kanskje vi kunne få til et område med både omsorgsboliger og livsløpsleiligheter. Jeg har to forskjellige alternativer på dette; enten Signaturhagen (eller tilsvarende) eller solstråler det vil si en bygning i midten med fellestjenester og møterom og så stråler ut med en avdeling pr. stråle. Jeg er dessverre ikke noe god til å tegne, men jeg har noen skisser som viser hvordan jeg ser det for meg. Det som er viktig for meg, er at vi lager et hyggelig miljø og gjerne med forskjellige typer omsorgsboliger samlet på et område. Det bør naturligvis koste minst mulig, men må tilfredsstille de kravene vi og myndighetene har. Jeg er blant annet veldig opptatt av at alle boenheter får en brukbar veranda eller hage slik at beboerne enkelt kan komme seg ut. Det mener jeg vi i en bygdekommune burde klare å innfri for våre innbyggere.

Les også

«Nye» Sagatangen kan bli enda dyrere: – På noen måter er vi tilbake ved start

Tredje punkt er at når alt dette er bygget og klart så skal kommunen ha nok penger til å kunne drifte dem slik at både beboere, pårørende og ansatte blir fornøyde. Det betyr at bygningene er lettstelte og trenger minst mulig vedlikehold. Alle som har hus vet at noe vedlikehold må påregnes uansett og dette må vi ta med i beregningen slik at bygningene ikke forfaller raskt. Da må vi ha nok ressurser til renhold og vaktmestertjenester i tillegg til pleiere og omsorgsarbeidere.

Fjerde punkt er LMS (Lokalmedisinsk senter). Jeg tror ikke noe på at Sykehuset Innlandet klarer å få bestemt seg før vi må ta en avgjørelse og tenker at vi heller prøver å sette av litt plass/ rom til de mest aktuelle tjenestene i omsorgsbolig-bygget, eventuelt sykehjemmet.

Jeg håper flere kan komme med innspill om dette før alt blir endelig vedtatt slik at kommunestyret kan ta en beslutning basert på flere gode alternativer. Når kommunen skal bruke så mye penger, må vi sørge for at det som blir vedtatt vil forbli den beste løsningen vi kunne få i mange år framover og at det ikke blir for lite eller utdatert etter fem-ti år.

Les også

Uten sikker viten må vi gjøre så godt vi kan

Les også

Sykehjemsplass eller bemannet omsorgsbolig?

Det ville vært helt uansvarlig å se bort fra kostnader

Kommentarer til denne saken