Politiker-ja til flere hytter på Nordstrandkollen

PRESENTERTE SAKEN: Gunn Elin Rudi, leder for areal og samfunn.

PRESENTERTE SAKEN: Gunn Elin Rudi, leder for areal og samfunn.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Formannskapet er positive til å utvide Nye Nordstrandkollen hyttefelt. Tross protester fra 14 av 15 hytteeiere på feltet.

DEL

ROA: Sivilingeniør Bjørn Leifsen har på vegne av grunneier Kjell Kjørven fremmet forslag til detaljreguleringen for Nye Nordstrandkollen hyttefelt på Svea.

I forslaget ligger en utvidelse av feltet med fire nye hyttetomter innimellom og inntil eksisterende 15 tomter. Saken var til behandling i kommunestyret i juni og har vært ute til høring. Blant dem som har kommet med innspill i saken er Nordstrandkollen Grendelag, hvor 14 av de 15 hytteeierne har gått sammen om en uttalelse.

– Nordstrandkollen Grendelag håper forslagsstiller vil forstå at den foreslåtte fortetning uansett vil møte sterk og konsekvent motstand fra hytteeierne, heter det i brevet.

Motstanden forklares med at en fortetning vil være brudd på avtaler mellom Kjørven og de undertegnede hytteeierne.

Har gjort endringer

På forespørsel fra Sigrid Hammer (H) fikk formannskapet en gjennomgang av saken fra Gunn Elin Rudi, leder for areal og samfunn, før de behandlet saken. Hun forklarte hvordan det er gjort endringer i forslaget etter høringsrunden.

– Nå har vi gjort noen grep som vi opplever er fornuftig. Planen er forbedret så godt som mulig ved at vi blant annet har sett på makshøyder og plassering av hyttene en gang til.

– Det er en bra jobb administrasjonen har gjort ved å prøve å møte noen av de innspillene som er kommet inn, sa ordfører Harald Tyrdal (Ap) etterpå.

Videre påpekte han at kommunestyret åpnet for fortetting i området da arealplanen for var til behandling tidligere.

– Jeg tenker i utgangspunktet at dette er greit. At vi legger til rette for å utnytte området så godt som mulig slik at vi slipper å åpne for flere felt, sa Tyrdal.

Ut til ny høring

– En del av innspillene går inn i det privatrettslige. Det må de involverte partene finne ut av, det skal ikke kommunen blande seg inn i, poengterte Rudi.

Formannskapet vedtok enstemmig å legge forslaget, med administrasjonens endringer, ut til ny høring.

Artikkeltags