Gå til sidens hovedinnhold

Norge trenger flere fagarbeidere

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Med et langt liv innenfor yrkesfag og fagopplæring er jeg opptatt av rekrutteringen til de ulike yrkesfagene. I tiden framover trenger Norge flere fagarbeidere. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi i løpet av de neste 15 årene vil mangle 70.000 fagarbeidere. Samtidig faller mange yrkesfagelever ut av skolen. Derfor må flere motiveres til å velge yrkesfag og vi må ha en rådgivertjeneste i grunnskolen som har kompetanse til å gi alle elever kunnskap om ulike yrker. For å gjøre yrkesfagene mer attraktive, trenger vi å legge større vekt på praktiske ferdigheter og praksisnær opplæring allerede fra de første skoleårene. Og mulighetene til å bygge videre på en yrkesfaglig utdanning fra grunnskole til høyere utdanning må synliggjøres.

For å utdanne nok gode fagarbeidere må fagutdanningen styrkes slik at vi kan imøtegå en økende konkurranse fra utlandet. Dette innebærer at både rekrutteringen av yrkesfaglærere og selve yrkesfaglærerutdanningen også må styrkes.

Det er en rivende utvikling av verktøy og materiell innen de ulike fagene. Yrkesfagskolene må derfor løpende kunne oppdateres med utstyr, slik at det til enhver tid gis relevant opplæring.

Yrkesfagelever må i større grad få mulighet til å lære ved å være nært på arbeidslivet tidlig i utdanningsløpet. Et tettere samarbeide mellom arbeidsliv og skole er nødvendig for at yrkesfagelevene kan alternere mellom arbeid og skole fra tidlig i utdanningen.

For å få flere bedrifter til å bidra som opplæringsbedrifter må lærlingtilskuddet til bedriftene økes tilsvarende det en skoleplass koster.

Les også

Her styrer Daniel (20) produksjonslinjen hos Gran Tre: – Jeg angrer ikke på yrkesvalget mitt

Les også

Nicholas (30) fra Jaren startet i bedriften som lærling. Nå blir han sjef: – Nå kommer jeg ikke høyere her

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.