Gå til sidens hovedinnhold

Om jernbanestreiken 15. juni

Artikkelen er over 6 år gammel

LESERBREV Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ansatte i NSB, Flytoget og Jernbaneverket streiker 15. juni. Samme dag som Stortinget behandler jernbanereformen stanser togene mellom klokken 10.00 og 13.00. Dette er en lovlig og kortvarig politisk streik, rettet mot myndighetenes politikk.

Regjeringen kaller dette den største jernbanereformen på 100 år. Likevel legger de frem en stortingsmelding med svært kort behandlingstid; kun en måned har Stortinget fått til rådighet fra meldingen kom inn den 12. mai, til 15. juni når saken skal ferdigbehandles i Stortinget. Det sies at det heller ikke følger med en egen risikoanalyse til reformen.

I jernbanereformen vil regjeringen splitte opp Jernbaneverket i et direktorat og et infrastrukturforetak, og konkurranseutsette drifts- og vedlikeholdsoppgaver. NSB skal videreføres som et samlet transportselskap. Men det skal bli mer konkurranse om persontrafikk, og Flytoget skal delta i denne.

De ansatte mener at en slik oppsplitting av jernbanen er feil veg å gå. Når jernbanereformen er ferdig gjennomført vil NSB være nedlagt. De spår at passasjerene vil få en verre toghverdag og at ansvarsforhold vil pulveriseres. De mener at de største problemene for jernbanen ikke er hos NSB, men at de ligger i infrastrukturen, der Jernbaneverket har ansvaret.

En slik reform vil ikke føre til mer effektiv jernbane og bedre tilbud for passasjerene. –Det vil bli konkurranse om sporene, men det blir likevel monopol i og med at staten velger selskap. Det vil neppe bli flere tog av denne reformen. Den vil bare føre til privatisering, mer byråkrati, økte kostnader og dårligere arbeidsmiljø og forutsigbarhet for personalet.

Selv om regjeringen vil få med seg både V og KrF, er det å håpe at streiken kan bidra til at noen tenker seg om på ny, før noe blir bestemt i Stortinget, og heller følger Ap sin jernbanepolitikk som er basert på en samordnet jernbane.

LO Hadeland krever at Jernbaneverket og NSB settes sammen til ett selskap igjen, - og heller å øke investeringene i jernbanesektoren enn å gi disse pengene til private aktører. Dessverre finnes det nok av eksempler å vise til der jernbaner er blitt privatisert. Det eneste de private kan konkurrere på er de ansattes lønn, abeidsvilkår og pensjon. Kundenes sikkerhet ofres ved å spare på områder som vedlikehold og HMS.

LO Hadeland

ved leder Bjørn Andreassen

Kommentarer til denne saken