Staten med innsigelser mot Sagatangen-planer

Artikkelen er over 2 år gammel

Planbestemmelsene for Sagatangen ivaretar ikke sikkerhet mot naturfare og flom. Det skriver NVE i innsigelse til reguleringsplanen.