Se søkerlisten: Disse vil bli styrer i lokal barnehage

Det er en overvekt av kvinnelige søkere til lederjobb i Hovsenga barnehage på Jevnaker. Det er søkere fra alle de tre hadelandskommunene.