Onsdag 17. november inviterer Moen/Ål menighet til en ny temasamling i Ål kirke. Tidligere prost Hans Erik Raustøl vil da gå videre på sin oppdagelsesreise for å finne sammenhenger mellom hva Bibelen forteller og det livet hver og en av oss står i.

Denne gangen har han kalt samlingen «Øyeblikkets tyranni og mulighet».

«I vår moderne informasjonsalder kan det virke som om stadig flere forholder seg til et krav om at vi skal være tilgjengelige i alle kanaler til enhver tid» hevder Raustøl i en pressemelding.

Han fortsetter:

«Det er i beste fall bare en del av sannheten. For vi står i fare for å miste eierforholdet til noe av det viktigste i livet vårt – å se hva vi kan utrette i de øyeblikkene vi får – om vi ikke skaffer oss rom og tid til å stoppe opp. Da gir vi oss over til øyeblikkets tyranni uten å se dets muligheter. Samlingen i Ål kirke ønsker å gi muligheter til lettere å bli klar over hva vi må si et klart ja til og hva som krever et like tydelig nei.»

Diakon Lene B. Rødningsby er med som tekstleser.

På musikksiden deltar Jan Jansen på fiolin, Erlend Enger, trekkspill og Bjørn Paulsrud, bass,