Nyansatt rektor ombestemte seg: Kari Marie (63) reddet skolestart

Kandidaten som ble tilbudt stillingen som rektor ved Jevnaker ungdomsskole var så populær at han også fikk tilsvarende jobbtilbud i hjemkommunen.