Ledigheten går ned på Hadeland

Artikkelen er over 3 år gammel

På Hadeland var det ved utgangen av januar 382 helt ledige arbeidssøkere. Dette er 105 færre enn på samme tid i fjor.

DEL

HADELAND: Ledigheten på Hadeland ligger likevel høyere enn gjennomsnittet i Oppland fylke. Oppland er fylket med nest lavest ledighet – 2,0 prosent av arbeidsstyrken – i Norge, mens ledigheten i Gran, Lunner og Jevnaker ligger rundt 2,5 prosent. Høyest ledighet i Oppland har for øvrig Sel kommune med 3,9 prosent.

I Gran var 180 personer helt arbeidsledige i januar. Dette er 37 færre enn januar i fjor. I Lunner var 118 ledige, 38 færre enn i fjor. Og i Jevnaker var 84 arbeidssøkere helt ledige. Dette var 30 færre enn i fjor.

Tallet for hele fylket er 1994 helt ledige ved utgangen av januar. I tillegg er 971 personer i Oppland registrert som delvis ledige. 589 arbeidssøkere i Oppland er på arbeidsrettede tiltak gjennom NAV. Gran har 33 arbeidstakere på tiltak, Lunner 21 og Jevnaker 17.

I hele fylket er det registrert 1025 ledige stillinger i stillingsdatabasen til NAV. Dette er en økning på 10 prosent fra tilsvarende periode i fjor. Det var flest ledige stillinger utlyst innen helse, pleie og omsorg samt bygg- og anlegg. I Gran er det registrert 45 ledige stillinger, i Lunner 8 og i Jevnaker 7.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags