GRAN: Lesertall og opplagstall ble presentert for en samlet norsk mediebransje tirsdag. Dagen startet med jubel i avisen Hadeland. Hele fjoråret viste en positiv tendens, og vekst i antall abonnenter.

Når året gjøres opp, viser tallene en økning på 2,2 prosent. Ingen andre aviser i Oppland kan vise til samme utvikling.

Veksten er digital

Hadeland har nå et opplag på 6601, en økning på 145 fra året før. Veksten skyldes først og fremst en stor oppgang i digitale abonnement.

– Dette er svært hyggelig å ta med oss i ei tid der mediene er under et enormt press. Når det stormer som verst er dette også en god bekreftelse på at vi gjør noe riktig, sier ansvarlig redaktør og daglig leder Sissel Skjervum Bjerkehagen.

Abonnentene velger mellom papiravis i postkassa fem dager i uka og tilgang til alt innhold digitalt, eller et rent digitalt abonnement.

– Per 7. mars ser vi at 22 prosent av våre abonnenter har valgt heldigital leveranse, forteller Skjervum Bjerkehagen.

- Vi har prøvd å tilpasse oss den hverdagen vi står i. Digitalisering preger hele samfunnet, og preger også oss. Dette har ført til at vi har snudd produksjonen og innholdet publiseres digitalt først. Dermed kommer nyhetene raskere ut til leserne.

- Er dette en forberedelse på å kutte ut papiravisen?

- Den tid kommer at vi vil få færre papirutgaver i uka. Derfor er det fint å se at folk tar i bruk alternativene som gjør dem oppdaterte til enhver tid.

En stor andel av leserne foretrekker likevel fortsatt å lese avisen på den gamle måten, ifølge en leserundersøkelse Amedia gjennomførte  pr. epost før jul.

Her svarte 58 prosent av Hadelands abonnenter at de foretrekker å lese avisen på papir. Fem prosent foretrakk å lese avisen på pc. Ni prosent svarte mobil, 12 prosent nettbrett og 14 prosent foretrakk å lese Hadeland som e-avis, det vil si en elektronisk utgave av papiriavisen.

Hadeland scoret i undersøkelsen høyt på kundetilfredshet, 9. høyest av 48 aviser som har gjennomført samme undersøkelse. Hadeland scoret blant annet høyt på at avisen er nødvendig for å holde seg oppdatert på lokale hendelser og nyheter (90 prosent) og 84 prosent av de spurte svarte at de er glad i avisen. Blant stoffområdene var flest fornøyd med dekningen av lokale nyheter og lokalt kulturliv, mens innhold for ungdom scoret forholdsvis  lavt.

OA ned, RingBlad opp

I Oppland er Hadeland den eneste avisen med økning i opplagstallet. De to største avisene, Gudbrandsdølen Dagningen og Oppland Arbeiderblad, som begge ligger rundt et opplag på 20.000, har gått ned med henholdsvis 826 og 472 aviser. Den største prosentvise nedgangen har Valdres, som har gått ned ca fem prosent i opplagstallet.

Vår naboavis i vest, Ringerikes Blad, har økt opplaget med 186 aviser til 10.303. Naboavisen i sør, Varingen, har gått ned med 153 aviser til 5230 i opplag.

 

Fylke Avis Netto totalt 2016 Endring netto opplag Papir totalt 2016 Digitalt totalt 2016 Endring netto prosent
Oppland Dølen 3 735 -116 3 732 3 -3,11 %
Oppland Fjuken 3 571 -103 3 571 0 -2,88 %
Oppland Gudbrandsdølen Dagningen 20 612 -826 19 346 20 255 -4,01 %
Oppland Hadeland 6 601 145 5 824 6 523 2,20 %
Oppland Norddalen 2 654 -77 2 649 2 490 -2,90 %
Oppland Oppland Arbeiderblad 19 927 -472 17 722 19 576 -2,37 %
Oppland Valdres 7 378 -376 7 362 7 157 -5,10 %
Oppland Vigga 2 120 -66 2 120 0 -3,11 %