Det viser en oversikt fra Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn. Den første av sommerens målinger er foretatt, og sju badeplasser i Gran, seks i Randsfjorden og en i Jarenvatnet, er med i tilsynets målinger.

Det interkommunale selskapet har ikke avtale med Lunner og Jevnaker, og gjør kun målinger i Gran.

Eidsand i Nordre Brandbu: Prøvene ble tatt 25. juni og viser god hygienisk kvalitet. Det ble ikke påvist tarmbakterier, verken E.coli eller Intestinale enterokokker.

Skutelandet i Vestre Gran: God hygienisk kvalitet. Det ble ikke påvist tarmbakterier.

 

Elvetangen i Vestre Gran: God hygienisk kvalitet. Her ble det målt 68 E.coli-bakterier og 16 Intestinale enterokokker pr. 100 ml vann, som ligger godt under grenseverdien. Alt under 100 indikerer god kvalitet på badevannet.

Ulsnestangen i Røykenvika: God hygienisk kvalitet. Ingen E.colibakterier, 3 Intestinale enterokokker. I fjor ble det målt opptil 130 E.coli-bakterier og 65 Intestinale enterokokker ved en av prøvene på Ulsnestangen.

Bjoneroa, brygga ved Joker-butikken: I Bjoneroa ble målinger tatt 21. juni, med god hygienisk kvalitet som resultat. Ingen tarmbakterier påvist.

Tangen fergeleie, Bjoneroa: God hygienisk kvalitet. 2 E.coli. påvist, ingen Intestinale enterokokker.

Jarenvatnet: Prøvene som ble tatt 19. juni viste god hygienisk kvalitet, ingen tarmbakterier påvist.

LES OGSÅ: Vi har tatt baderunden på nytt – varmest på Skjerva

Bildeserie

Badeplasser i juli