Slamlager behandles for tredje gang i høst – erstatningskrav mot kommunen er varslet

For tredje gang i høst innstiller rådmannen i Gran på at Oslo kommune skal få utføre tiltak på Badstua slamlager. To ganger har politikerne utsatt saken. To ulike økonomiske krav mot kommunen er også varslet.