Slammet fra Oslo opprører: – Århundrets satsing på hytter kan ikke ha et slamdeponi som nabo

Det nye planutvalget i Gran brukte nær sagt både lykt og lupe for å finne en måte å bli kvitt Oslo kommunes mellomlager av avløpsslam ved Badstua på. Lageret ligger like ved det etterhvert så omfattende hytteområdet på Lygna.