Ole Jan og de andre kafégjestene kjøpte over 56.000 kopper med kaffe i fjor

56.000 kopper med kaffe. Det er kaffesalg for 1,7 millioner kroner.