Mer uteplass i barnehagen: – Endelig er brakkene borte

Nylig ble brakkene fjernet fra uteområdet til Eventyrskogen barnehage. Det frigjør mer plass til uteaktiviteter.