Lokale kvinner søker lederjobber i barnehager

Jevnaker kommune har lyst ut to ledige stillinger som pedagogiske ledere. Samtlige kandidater er kvinner.