Sa ja til videre planlegging av klimapositive hytter på Lygna, etter at det først ble sagt nei

I slutten av august satte det daværende planutvalget i Gran ned foten for videre planlegging av klimapositive hytter ved Gammelsetra på Lygna. Torsdag endte det nye planutvalget på en annen løsning.