Fylkeslegen etter at Eric døde på sykehuset: – Det foreligger ikke lovbrudd

– Det foreligger ikke noe lovbrudd fra sykehuset sin side i forhold til behandlingen av pasienten i denne saken.