Flomsikring får konsekvenser for både Elvelangs og Oktoberfest – i to år framover

Brandbu sentrum skal flomsikres. Det gir konsekvenser både for Elvelangs Vigga og Oktoberfest de to neste årene.