Her er tidsplanen: Bredbåndutbygging på Hadeland fra mai 2019

Næringsrådgiver Gunnar Haslerud i Gran velger å være optimist - og tror på bredbåndutbygging for 2.000 husstander på Hadeland i løpet av to år.