Neonila får støtte fra flere hold - ordføreren tar tak i saken

Ordfører Randi Eek Thorsen vil følge opp bussrutetilbudet og framkommeligheten for bevegelseshemmede i Gran sentrum.