Gran kommune vil høre hva innbyggerne synes

INVITERER TIL SAMTALE: Gran kommune har satt ned ei prosjektgruppe som skal jobbe med framtidas dialog med innbyggerne. Nå inviterer gruppa til innbyggerdialog. Kine Therese Vik-Erstad har med seg Anne Mette Fredrikstad og Anne Sofie P. Aasheim fra kommunetorget. Solveig Taaje fra kommuntorget og informasjonssjef Kirsten Jåvold Hagen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

INVITERER TIL SAMTALE: Gran kommune har satt ned ei prosjektgruppe som skal jobbe med framtidas dialog med innbyggerne. Nå inviterer gruppa til innbyggerdialog. Kine Therese Vik-Erstad har med seg Anne Mette Fredrikstad og Anne Sofie P. Aasheim fra kommunetorget. Solveig Taaje fra kommuntorget og informasjonssjef Kirsten Jåvold Hagen var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto:

Har du synspunkter på Gran kommunes service og dialog med innbyggerne? Da vil kommunen gjerne høre fra deg.

DEL

– Vi vil være en kommune som tar innbyggernes meninger og innspill på alvor. Derfor inviterer vi deg til å være med i en konstruktiv samtale om framtidas innbyggerservice og innbyggerdialog. Vi vil gjerne høre hva folk synes og mener, sier Kine Therese Vik-Erstad, kommunikasjonsrådgiver i Gran kommune.

Planen er å samle en gruppe på 10 til 15 innbyggere til samtale i kommunestyresalen, på kveldstid onsdag 20. februar.

Ellen Sagengen, kvalitetssjef i kommunen, vil sette i gang og lede samtalen.

– Vi håper å få mange ulike synspunkter, innspill og ideer på hvordan folk opplever dialogen med kommunen, sier Vik-Erstad.

Et utvalg ansatte vil også være til stede, uten talerett, for å lytte til og notere synspunktene som kommer fram, slik at disse kan bli tatt med i det videre arbeidet.

Håper på bred sammensetning

Hun legger til at ordet innbygger i denne sammenhengen tolkes vidt. Er du hytteeier i Gran som kommer utenbygds fra, er du velkommen til å melde deg på. Det samme gjelder for eksempel om du bor et annet sted, men jobber i Gran.

– Vi håper på å få samlet ei bredt sammensatt gruppe i kommunestyresalen. Det være seg ikke bare aldersmessig, geografisk eller kjønnsmessig, men også sammensatt ut fra hvilket forhold folk har til kommunen. For eksempel som foresatt, husbygger, næringsdrivende, kulturinteressert eller noe annet, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Håpet er at så mange som mulig melder seg innen påmeldingsfristen 1. januar, slik at kommunen kan samle ei gruppe som gjenspeiler bredden i befolkningen. Påmelding skjer til kommunetorget.

Og det ligger selvsagt i kortene at alle interesserte ikke kan få plass, om pågangen blir for stor. Vik-Erstad håper ikke dette gjør at folk lar være å melde sin interesse.

Alle som melder seg vil få endelig svar innen 15. januar.

Både digitalt og ansikt til ansikt

– Dialogen mellom kommunen og innbyggerne er i stadig endring. Det jobbes stadig med å få på plass flere digitale løsninger. Samtidig skal vi legge til rette for at alle innbyggere skal ha samme mulighet til å komme i kontakt med oss, sier Kine Therese Vik-Erstad.

Hun trekker fram «Min side» på kommunens nettsider, som en tjeneste som skal fylles med mer innhold i tida framover.

– Det skal bli lettere, for dem som vil, å gjøre ting selv på nett. Vi trenger samtidig å utvikle den menneskelige servicen. Der har vi et godt grunnlag i kommunetorget som vi må bygge videre på, sier Vik-Erstad.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags