Ung bilfører med promille – bilen havnet på taket

Artikkelen er over 2 år gammel

En ung hadelending kjørte med promille. Bilen havnet på taket. Han må sone 24 dagers fengsel.

DEL

Det var i juni 2017 at bilturen endte i veggrøfta for den unge føreren. Da saken var oppe i Gjøvik tingrett ble det fastslått at bilføreren minst hadde en promille på 1,33 da bilen trillet rundt. Føreren pådro seg mindre personskader, mens det ble større materielle skader på kjøretøyet.

Promillekjøreren avla uforbeholden tilståelse i tingretten og samtykket i tilståelsesdom.

Han ble dømt til 24 dagers ubetinget fengsel og en bot på 33.000 kroner, som tilsvarer en og en halv ganger månedlig bruttoinntekt for vedkommende. I tillegg ble han fradømt retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en periode på to år.

Det anses skjerpende fra rettens side at domfelte hadde førerkort på prøve da kjøringen fant sted og at han " ... åpenbart ikke var i stand til å kjøre bil og lett kunne ha forårsaket andre skader enn de materielle som oppsto, samt skadene han pådro seg selv».

I formildende retning ble det lagt noe vekt på dømtes tilståelse.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags