Gran kommune søker meddommere i retten: Unge mennesker og innvandrere bes spesielt om å søke

Kommunestyret i Gran skal velge i overkant av 140 personer totalt som meddommere for de neste fire årene. Vil du være med må du melde fra til kommunen innen utgangen av februar.