(Ringerikes Blad)

Statens vegvesen søker nå etter firma som kan bistå med å rive bygninger på innløste eiendommer langs den nye traseen for E16 mellom Eggemoen og Olum.

Rivingen av bygningene på til sammen 15 eiendommer skal gjennomføres som forberedelser til den kommende utbyggingen av E16 gjennom Jevnaker.

Rivearbeidene skal gjennomføres i løpet av første halvår i 2018.

Konkurransen er lyst ut i databasen doffin.no. Der kan interesserte finne mer detaljert informasjon om arbeidene og selve konkurransen.