Gutten sa han hadde blitt utsatt for overgrep over flere år. Nå er han trodd i to rettsinstanser

Eidsivating lagmannsrett har dømt en hadelending i 50-årene til fengsel i fem år og seks måneder for overgrep mot en gutt. Dommen fra tingretten blir dermed opprettholdt.