Ønsker å selge 40 mål tomt i Moen til boligformål

Professor Per Anders Løken kjøpte eiendom i Veistengutua i 2001. Nå ønsker han å selge den omlag 40 mål store eiendommen.