Nye veier: – Ny riksveg på vestsiden av Einafjorden kommer bedre ut samfunnsøkonomisk

Nye veier Innlandet avviser ikke ny riksveg vest for Einafjorden – slik Statens vegvesen gjør.