Vil ha bomavgift for elbiler i Oppland

DEL

Fylkesutvalget foreslår overfor fylkestinget at elbiler skal betale bompenger med 50 prosent rabatt av normaltakst, skriver GD. Vedtaket innebærer videre at fylkestinget ber om at det utarbeides saksgrunnlag for det enkelte bompengeprosjekt, og at dette oversendes de berørte kommunene for behandling i kommunestyret. Når alle berørte kommuner har vedtatt innføring av takst for nullutslippskjøretøy, bes det enkelte bompengeselskap søke Statens vegvesen om nytt takstvedtak.

Oppland Fylkeskommune kan med dette innføre krav om bompenger for elbilpasseringer også på Hadeland.

Dersom de berørte kommunene for prosjektet på Fv. 34 ikke vedtar at det skal innføres betaling for nullutslippskjøretøy, bes bompengeselskapet søke Statens vegvesen om et nytt takstvedtak der en gjennomsnittstakst legges til grunn.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags