Barnehage plaget med glassknusing og forsøpling på kveldstid

Fagerlund barnehage opplever at det blir knust glass og forsøplet på området. Det skjer utenom barnehagens åpningstider.