Se stor oversikt over fastlegenes ventelister: Marianne (36) er bekymret over rekrutteringen

Marianne Heier Nappen er tillitsvalgt for fastlegene i Gran. Legene slet tidligere i år med underdekning, men nå er stillinger besatt. Hun mener fastlegeordningen er et godt tilbud, sjøl om det stadig blir travlere å være lege.