Statens vegvesen står på sitt overfor beboerne i Flågenvegen: – Vi føler at det har gått prestisje i saken og at vi ikke blir hørt

Statens vegvesen region øst avviser muligheter for innløsing av hus i Flågenvegen i Lunner på grunn av støyplager og framtidig vegtrasé gjennom Volla. Vedtaket til Lunner kommune om å inkludere eiendommene i Flågenvegen i planområdet, vil heller ikke føre til flere tiltak eller vurderinger fra Statens vegvesen sin side.