Kommunen bruker nesten 65 millioner kroner på å flomsikre Brandbu

Et enstemmig kommunestyre i Gran sa torsdag ja til å forplikte kommune til et investeringsbidrag på 38,9 millioner kroner, for å sikre Brandbu sentrum mot flom. I tillegg har kommunen andre utgifter til prosjektet, på nærmere 25 millioner kroner.