Enstemmig ja til flomsikring, men ikke uten debatt: – En sak som nesten tar fra meg nattesøvnen

En enstemmig formannskap sa torsdag ja til å bidra med 38,9 millioner kroner til flomsikring av Brandbu, i tråd med rådmannens innstilling. Men vedtaket ble ikke fattet uten forutgående debatt.