Inviterer til informasjonsmøte om kalksjøer

DEL

Fylkesmannen i Oppland tok vannprøver i 32 kalksjøer på Hadeland sommeren 2018. Resultatene viser at det står dårlig til med mange av vassdragene. Nå inviteres det til informasjonsmøte om hvordan kalksjøene kan gjøres bedre. Møtes avholdes tirsdag 3. september klokka 19 på Gran rådhus i kommunestyresalen.

Resultatene fra vannprøvene som ble tatt sommeren 2018 blir presentert i møtet. De er tidligere publisert i Faun rapport R017-2019 Overvåking av kalkrike vannforekomster på Hadeland i Oppland fylke. Rapporten er skrevet av Trond Stabell.

Stabell kommer til Gran rådhus 3. september for å snakke om resultatene i rapporten. Her kan du lese rapporten.

I tillegg vil landbruksforvaltninga fortelle om de tiltakene som er gjort så langt, og tiltak som de jobber med for å forbedre tilstanden i kalksjøene.

Torstein Velsand: Om ammekufjøset på Hvinden - en sluttreplikk

Innsjøene i jordbr sområdet på Hadeland er fortsatt betydelig forurenset

Fylkesmannen vil verne 12 områder på Hadeland

Foreslår fredning av 6.000 dekar skog på Hadeland

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags