– Mange pårørende føler avmakt når noen nær dem har psykiske helsevansker

Mange pårørende til familiemedlemmer med psykiske helsevansker ønsker mer informasjon og støtte. De føler avmakt og får reaksjoner når noen nært dem lider. Nå ønsker DPS poliklinikk Hadeland og psykisk helsetjeneste i Gran og Lunner å ta opp det som tema i et informasjonsmøte for pårørende.