De frivillige etterlyser økonomi, men det er ikke berørt i ny plan: – Hører ikke med her

«Det skal være lett å være frivillig i Lunner.» Det mener arbeidsgruppa som nå har lagt fram sitt forslag til frivillighetspolitikk i Lunner kommune. Nå ligger forslaget ute til høring, men i kommunestyret ble det diskusjon om økonomiens plass i denne politikken.