Fysioterapeut med nytt tilbud på Harestua

Silje Mari Wøien fra Roa jobber som fysioterapeut på Harestua mens hun fullfører mastergraden ved Universitetet i Tromsø.