Gran kommune investerer i legevaktlokaler på Gjøvik

Kommunestyret i Gran vedtok torsdag enstemmig og uten debatt å gi rådmannen fullmakt til å inngå avtale om å være med og finansiere nye legevaktlokaler på Gjøvik.