Pasient gikk flere uker med gjenglemt wire i blodåra

Pasienten skulle få antibiotikabehandling gjennom et sentralt venekateter. Noen uker senere ble det ved en tilfeldighet oppdaget en wire i blodåra til pasienten.