Strekningen mellom Roa og Gjøvik er stengt fra fredag 14. september cirka klokka 20, opplyser Bane Nor på sine nettsider.

Fra klokken åtte lørdags morgen kjører togene fra Oslo helt til Jaren, kan NSB opplyse om på sine nettsider.

Fra Jaren til Gjøvik er banen stengt fram til i fire-tiden om morgenen mandag 17. september.

Togene erstattes med buss.

– Mens banen er stengt utføres en rekke små og store oppgaver knyttet til fornyelse og vedlikehold. Dette er viktig arbeid som bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet. Arbeidene foregår dels i Bane Nors egen regi, dels i regi av entreprenører som jobber på oppdrag fra Bane Nor, opplyser Bane Nor.

Den mest omfattende anleggsvirksomheten vil foregå ved Egge øvre, nord for Jaren og ved Nygård stasjon, mellom Raufoss og Gjøvik. Begge steder bygges nye underganger (kulverter) som gir planfri og sikker kryssing av jernbanen. For over en måned siden ble det gjort forberedende arbeider på strekningen.

På strekningen mellom Bleiken og Kutjern vil sju kilometer av Gjøvikbanen bli utrustet med nye skinner i løpet av helga. Også på deler av strekningen mellom Gran og Lunner skal gamle skinner byttes ut med nye.

Dette arbeidet påbegynnes fredag kveld og avsluttes lørdag morgen. Natt til lørdag fjernes også en gammel overgangsbru sør for Gran, opplyser Bane Nor.