Gran kommune er på jakt etter flere utleieboliger

Gran kommune ønsker å inngå avtale med profesjonelle utleieaktører om tilvisningsavtale for utleieboliger.