Varslingssaken fra hjemmetjenesten sommeren 2018 skal brukes til å gi bedre tjenester i framtida: – Det skal litt «guts» til å melde fra

Kommunestyret i Gran vil bruke rapporten som ble utarbeidet etter ferieavviklingen i hjemmetjenesten i sommer til å sikre brukerne robuste tjenester i framtida.