Rådmannen i Gran: – Kostnadene ved å rehabilitere gamle bygg er usikre

Det ligger an til en overskridelse på 14,2 millioner kroner for vedlikehold av tre kommunale bygg i Gran. Rådmannen i Gran påpeker at kostnadene ved å rehabilitere gamle bygg er usikre, og at det er budsjettert med lite penger til formålet. Han trekker fram Jaren skole som eksempel