Ordførerbudsjettet i Gran er lagt fram: – Jobb nummer en er å stimulere til vekst

Jobb nummer en for den nye politiske ledelsen i Gran er å øke folketallet. Det skal legges til rette for etablering av nye arbeidsplasser og utbygging av bredbånd, slik at det skal bli enklere å bo og drive næring i hele kommunen.