Se stor oversikt: Lurer du på hvem som er politisk valgte representanter til ulike oppgaver i Gran?

Kommunestyret i Gran valgte nylig representanter til en lang rekke ulike utvalg, styrer, generalforsamlinger og forum. Her finner du oversikten så langt. Flere oppgaver skal fordeles i neste kommunestyremøte.