Kommunen mener lokalt firma har sviktet i ansvarsrollen i forbindelse med leiligheter i Brandbu

Gran kommune har avdekket det de kaller svikt i ansvarsrollen til Vigga bygg etter tilsyn av et leilighetsprosjektet i Torgvegen 6 i Brandbu. Firmaet er ansvarlig utførende for prosjektet. Det er også avdekket svikt i kontrollsikkerhetsrutiner for ansvarlig søker, sivilarkitekt Helge Bjørkø.