Rådmannen vil avvikle byggeskikkprisen i Gran – den tar for mye ressurser

Rådmannen ber kommunestyret om å vedta at byggeskikkprisen i Gran ikke videreføres.